بیماری های قلبی در کودکان

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر ادراکی فوق تخصص قلب کودکان در رابطه با بیماری های قلبی و عروقی در کودکان و نوجوانان در برنامه سلامت باشید 

 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۶ شهریور ۱۳۹۸