پیر غلام، مرحوم حاج رحیم مطیع قوانین

مذهبی

در این ویدئو یکی از پیر غلامان امام حسین(ع) به نام مرحوم حاج رحیم مطیع قوانین معرفی می گردند.

شیراز سومین حرم اهل بیت
۶ آبان ۱۳۹۵