بداهه سرایی بانوی شاعر پارسی

ویژه

اعظم حسینی شاعر آیینی فارسی دیشب در برنامه چلچراغ شعر بداهه خود را سرود. 

پیشنهاد ما به شما
۲۴ مهر ۱۳۹۸