رهبر روح الله

مستند

مستند زندگی شهید حسین فهمیده نوجوان سیزده ساله از زبان اعضا خانواده به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی

مستند های تولیدی مرکز فارس
۸ آبان ۱۳۹۸