گل گرمسیری

فارسی شو

نماهنگ گل گرمسیری با صدای جاسم خدا رحمی در برنامه فارسی شو 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۱۴ آبان ۱۳۹۸