سیره امام حسن عسکری علیه السلام

کاشانه مهر

دکتر یزدانی کارشناس مسائل مذهبی و قرآنی در برنامه کاشانه مهر امروز از سیره امام حسن عسکری علیه سلام سخن می گویند

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۶ آبان ۱۳۹۸