آسیب به اموال عمومی در شیراز

حوادث شیراز

آسیب به اموال عمومی و شخصی مردم توسط آشوبگران فرصت طلب در شیراز  رسانه مجازی فارس از مردم درخواست دارد از آشوبگران فاصله بگیرند

رخداد های شیراز
۲۶ آبان ۱۳۹۸