حمله آشوبگران به حوزه علمیه

فضای مجازی

حمله آشوبگران به حوزه علمیه صالحیه کازرون و توهین به کتب ادعیه و قرآن مجید

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۲۷ آبان ۱۳۹۸