تفکیک مردم از اشرار

فضای مجازی

لزوم تفکیک مردم با اشرار به دنبال اعتراضات اخیر درباره سهمیه بندی بنزین
سخنان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در مورد لزوم جداسازی صف مردم از اشرار و آشوبگران
 

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۲۷ آبان ۱۳۹۸