کافی بودن سوخت در جایگاه های

ویژه

گفتگو با جناب آقای بنی کریمی مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی استان فارس  در رابطه با جایگا های عرضه سوخت در سطح استان 

پیشنهاد ما به شما
۲۸ آبان ۱۳۹۸