تسهیل تردد عمومی

حوادث شیراز

معاون خدمات شهری شهرداری شیراز در برنامه چشم شهر از بر طرف شدن مشکلات حوزه شهری خبر داد. 

رخداد های شیراز
۲۹ آبان ۱۳۹۸