تو فاطمه ای با صدای امید معنوی

خوشا شیراز

اهنگ تو فاطمه ای در مدح حضرت زهرا سلام الله در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۵ اسفند ۱۳۹۵