تو فاطمه ای با صدای امید معنوی

خوشا شیراز

اهنگ تو فاطمه ای در مدح حضرت زهرا سلام الله در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۵ اسفند ۱۳۹۵