دلایل افزایش نرخ بنزین

حوادث شیراز

رضایی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس در برنامه نقش بر آب از دلایل افزایش نرخ بنزین می گوید. 

رخداد های شیراز
۲ آذر ۱۳۹۸