گمپ گلا

گمپ گلا

برنامه کودک و نوجوان شبکه فارس با نام گمپ گلا هر روز حدود ساعت 16 پخش می شود. 

برنامه کودک سیمای مرکز فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 16
۷ آذر ۱۳۹۸