دیرین دیرین(آنفولانزا)

آنفولانزا

دیرین دیرین در این قسمت به آموزش های پیشگیری از بیماری هایآنفولانزا و سرماخوردگی پرداخته است.

اطلاع رسانی بیماری انفولانزا
۷ آذر ۱۳۹۸