آش الوک

هم ولایتی

طرز تهیه آش الوک (بخورک) در برنامه هم ولایتی (روستای نوایگان داراب) 

هم ولایتی
۹ آذر ۱۳۹۸