راهی باغ ارم

خوشا شیراز

اجرای ترانه "راهی باغ ارم " با صدای مهدیا علیزاده در برنامه خوشا شیراز 

شعر : فاضل نظری

 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۹ آذر ۱۳۹۸