فرهنگ سراهای شهرداری

شهر راز

گفتگو با آقای همتی معاون شهرداری و ریس سازمان فرهنگی امور اجتماعی شهرداری شیراز در رابطه با فرهنگسرا ها و کتاب در برنامه شهرراز

زمان پخش: یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه ساعت 21
۱۶ اسفند ۱۳۹۵