مستند مدرس زنده است

ویژه برنامه های صدا و سیما

مستند "مدرس زنده است" به مناسبت دهم آذرماه روز مجلس شورای اسلامی پخش شد. 

ویژه برنامه های صدا و سیما
۱۰ آذر ۱۳۹۸