فضای مجازی در انتخابات 98

ویژه

برنامه نگاه روز، سرهنگ دوستدار، مسئول فضای مجازی سپاه فجر فارس با موضوع تاثیر فضای مجازی در انتخابات 98 از شبکه فارس پخش شد. 

 

پیشنهاد ما به شما
۱۴ آذر ۱۳۹۸