گفت و گو با معاون وزیر صنعت

ویژه

گفت و گو با دکتر عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه تار و پود با موضوع رونق اقتصادی و فرصت های داخلی پیش رو 

پیشنهاد ما به شما
۱۴ آذر ۱۳۹۸