مستند روز دانشجو

سیاسی

مستند 16 آذر روز دانشجو 

تولیدات سیاسی معاونت فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۶ آذر ۱۳۹۸