کمبود سیلندر گاز در شیراز

فضای مجازی

با آغاز فصل سرما، تعداد سیلندر گاز در روستاهای شهرستان شیراز کم شده و خبرنگار صدا و سیما به این موضوع پرداخته و صداقت معاون بازرسی صنعت، معدن و تجارت فارس در این زمینه پاسخ داده است. 

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۷ آذر ۱۳۹۸