تراشکاری

طعم جوانی

بخش کار و بار جوونم این هفته به سراغ یکی از تراشکارهای شیرازی رفته و با این کارآفرین به گفت و گو نشسته است. 

برنامه شاد و جذاب برای جوانان
۲۳ آذر ۱۳۹۸