تا هنوز

برنامه های تلویزیونی

کتاب تا هنوز، روایت داستان های ۵۵ کلمه‌ای دفاع مقدس با قلم محمدعلی محمدی از انتشارات سوره مهر در برنامه جوونم 

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۳۰ آذر ۱۳۹۸