حافظ خوانی در یلدا

هنری

زنده نگه داشتن آیین حافظ خوانی در شب یلدا با هنرمندی استاد امیرهمایون یزدانپور در برنامه کاشانه مهر 

بخش هنری
۳۰ آذر ۱۳۹۸