دل بردی از من

موسیقی تصویر

آیتم یاد گذشته (آهنگ دل بردی از من با صدای استاد رضوی سروستانی 

نماهنگ های تولیدی مرکز فارس
۳ دی ۱۳۹۸