بدون شرح؛ آداب معاشرت

خودمونی

آیتم بدون شرح ، رعایت آداب معاشرت در خودمونی رو آموزش می دهد

طنز "خودمونی" جمعه ها
۷ دی ۱۳۹۸