قطب نما

مستند

مستند قطب نما به روایت حوادث و اغتشاشات سال 88 پرداخته است.

 

مستند های تولیدی مرکز فارس
۹ دی ۱۳۹۸