شهادت ، هنر مردان خداست

گلبانگ وحدت

گزیده خطبه های نماز جمعه شیراز با محوریت شهادت سردار شجاع ایرانی شهید حاج قاسم سلیمانی

شهادت ، هنر مردان خداست
 

گلبانگ وحدت در روزهای جمعه از سیمای مرکز فارس پخش می شود و در آن به گزیده های خطبه های نماز جمعه شیراز پرداخته می شود.
۱۳ دی ۱۳۹۸