چهارشنبه پایان سال

گفتگو

گفتو با آقای رحمانیان   معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم  و آقای ملک زاده فرمانده انتظامی شیراز در رابطه با چهارشنبه آخر سال در برنامه گفتگو

 

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۲۲ اسفند ۱۳۹۵