حاج قاسم از نگاه سلبریتی ها

سردار سلیمانی

گریه بی امان داریوش ارجمند
تماس تلفنی با داریوش ارجمند بازیگر پیشکسوت ایرانی در رسای سردار قلبها حاج قاسم سلیمانی 

 

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۱۶ دی ۱۳۹۸