شیراز غرق سرور انتقام

انتقام سخت

خوشحالي مردم شيراز از انتقام جانانه دلاور مردان سپاه غيور اسلام
 

انتقام سخت از آمریکا
۱۸ دی ۱۳۹۸