چرا موشک؟

انتقام سخت

کارشناسان در این برنامه به تشریح دلایل ساخت انواع موشک های مختلف برای بهره مندی از فناوری می پردازند

انتقام سخت از آمریکا
۱۸ دی ۱۳۹۸