تسلیت رهبر به خانواده های جان باختگان کرمان

بیانات رهبری

تسلیت رهبری به خانواده های جان باختگان حادثه کرمان

بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مردم قم
۱۸ دی ۱۳۹۸