راهیان نور

مذهبی

آهنگساز:محمد رضا عقیلی

خواننده :بهرام پاییز

شاعر:فلورا تاجیکی

شیراز سومین حرم اهل بیت
۲۳ اسفند ۱۳۹۵