روایت سردار غیب پرور از پیکر شهید سلیمانی

سردار سلیمانی

روایت سردار غیب پرور از پیکر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۲۱ دی ۱۳۹۸