ضرورت تعقل در ماجرای سقوط هواپیما

پرواز ۷۵۲

ضرورت تعقل در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراین

پرواز ۷۵۲ تهران ـ کی‌یف
۲۲ دی ۱۳۹۸