جزیره فارسی

مستند

دستگیری ملوانان آمریکایی در جزیره فارسی با اقتدار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

مستند های تولیدی مرکز فارس
۲۳ دی ۱۳۹۸