کَرادِه خفر

هم ولایتی

کراده (جهرم)، روستایی از توابع بخش خفر شهرستان جهرم در استان فارس ایران است. بچه های هم ولایتی این بار به روستای کراده سفر کرده اند.

 

هم ولایتی
۳۰ دی ۱۳۹۸