چگونگی نظارت بر تخلفات نمایندگان مجلس

ویژه برنامه های صدا و سیما

چگونگی نظارت بر تخلفات نمایندگان مجلس در دوران نمایندگی از دیدگاه ذوالانوار رئیس اسبق مجمع  نمایندگان فارس

ویژه برنامه های صدا و سیما
۱ بهمن ۱۳۹۸