شکار طبس

مستند

مستند شکار طبس به چگونگی به دام افتادن پهپاد پیشرفته امریکاRQ-170، واکنش دولت امریکا و رسانه های غربی به این عملیات مهم می پردازد.

 

مستند های تولیدی مرکز فارس
۶ بهمن ۱۳۹۸