رای بدیم یا ندیم ؟

بهارستان 11

مردم چی میگن؟
بخشی از ویژه برنامه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 

ویژه برنامه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
۸ بهمن ۱۳۹۸