استان چهار فصل

گردشگری

استان فارس با وجود جاذبه‌های متعدد فرهنگی،تاریخی، طبیعی و مذهبی، یکی از مراکز مهم گردشگری ایران است.

گردشگری
۲۵ اسفند ۱۳۹۵