مردی که تابوت تو را بر دوش می برد

فاطمیه

شعر خوانی ، شاعر آیینی سرکار خانم اسکندری در ویژه برنامه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله 

تولیدات شهادت حضرت فاطمه سلام الله
۸ بهمن ۱۳۹۸