شیراز 57

مستند انقلاب

مستند شیراز 57 روایتی از سلحشوری مردم شیراز در شکل گیری انقلاب اسلامی 

مستند های انقلاب اسلامی ایران
۱۲ بهمن ۱۳۹۸