ماهی گلی

فرهنگی

درفارس، ماهیان قرمز اغلب برای سفره هفت‌سین و در هنگام جشن‌های سال نو خریداری می‌شوند. آن‌ها را اغلب به همراه آینه در کنار دیگر هفت سینها می‌گذارند

فرهنگی
۲۵ اسفند ۱۳۹۵