دستاوردهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس

دست آوردها

آقای دکتر سهراب مختاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس در برنامه دستاورد به معرفی خدمات این اداره کل می پردازد.

دست آوردهای انقلاب اسلامی ایران
۱۴ بهمن ۱۳۹۸