نقش زنان پس از پیروزی انقلاب

دست آوردها

بررسی نقش زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه های گوناگون با حضور خانم دکتر افتخاری مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس 

دست آوردهای انقلاب اسلامی ایران
۱۴ بهمن ۱۳۹۸