مستند خدایخانه-مسجد عتیق شیراز

گردشگری

در این مستند مسجد تاریخی عتیق واقع در شهر شیراز معرفی میگردد .

گردشگری
۲۵ اسفند ۱۳۹۵